Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Chúc Xuân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Vũ Linh Huy: Chúc Xuân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

chua-cuu-theXuân này, xiềng xích bốn mươi năm
Mừng thấy Dòng ta vẫn chuyên chăm
Bền chí giảng rao lời chân thật
Kiên gan vực dậy tiếng lương tâm
Dân oan khốn khổ: chia niềm uất
Thương binh vất vưởng: tạ tình thâm
Mặc bao đe dọa và vu cáo
Thánh Linh soi lối ắt chẳng lầm

Boston, ngày 1 tháng 2 năm 2015
Bác sĩ Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Trần Thu Miên says:

    Xin chia chung tâm tình BS Vũ Linh Huy dành cho DCCT Việt Nam.

    Chỉ có các Chính Giáo mới giải thoát Việt Nam khỏi sự nô lệ của Đảng Cộng Sản Vô Thần.

    Trần Thu Miên

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4