Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — [Thơ nhạc] Các tiết mục văn nghệ trong buổi giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại Boston

[Thơ nhạc] Các tiết mục văn nghệ trong buổi giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại Boston

 

Một số tiết mục văn nghệ được trình bày trong buổi giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại Boston:
1. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, thơ nhạc, ngâm thơ Nguyễn Ngọc Phong, tiếng hát Ngọc Diễm
2. Mỗi mùa xuân về, tiếng hát Ngọc Thanh
3. Cho tôi hôn lên mặt đảo một lần, tiếng hát Ngọc Thanh
4. Tôi yêu, tiếng hát Châu Phú.
5. Đêm nhớ về Sài Gòn, tiếng hát Bùi Thạch Trường Sơn
6. Nhớ mẹ, tiếng hát Hoàng Thông
7. Ông lái đò, tiếng hát Hoàng Vân
8. Một chút Việt Nam, tiếng hát Trần Doãn Nho

Quý vị có thể bấm vào link này “Giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại Boston” và chọn bài để nghe.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4