Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Boston: Cần Tuyển Nhân Viên Phòng Phiếu Cho Mùa Bầu Cử Năm 2018

Boston: Cần Tuyển Nhân Viên Phòng Phiếu Cho Mùa Bầu Cử Năm 2018

 


Cần tuyển Nhân viên Phòng phiếu

Điều kiện:
– Đã ghi danh đi bầu tại tiểu bang Massachusetts (miễn cho Thông dịch viên)
– Theo học 2 giờ huấn luyện
* Rất cần ứng viên nói được hai thứ tiếng *

Có 3 cách nộp đơn xin tuyển:
1. Vào trang mạng thành phố: Boston.gov/pollworker
2. Gọi Văn phòng Bầu cử: 617-635-0905
3. Đến văn phòng: số 1 City Hall Sq. Boston, MA 02201 Room 241

Quyền lợi:
– Học và hiểu cách bầu cử
– Phục vụ cộng đồng
– Có thù lao (cho tất cả các nhiệm vụ)

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi số 617-635-0905 hoặc vào trang mạng: Boston.gov/elections

* * *
CITY OF BOSTON
BOSTON ELECTION DEPARTMENT
BOSTON CITY HALL — ROOM 241
BOSTON, MA 02201
OFFICE: (617) 635-3767 FAX: (617) 635-4483
http://www.cityofboston.gov/elections

Sở Bầu Cử Boston Cần Tuyển Nhân Viên Phòng Phiếu

***Xin lưu ý: Đây chỉ là công tác trong MỘT NGÀY duy nhất***

Sở Bầu cử Boston đang cần tuyển nhiều nhân viên bổ sung cho 255 phòng phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới của thành phố.

Để bảo đảm việc hướng dẫn cử tri thông qua tiến trình đi bầu đúng luật và nhanh chóng, Sở Bầu cử phải bổ sung đầy đủ nhân viên phù hợp với các chức vụ như Trưởng phòng, Thư ký, Kiểm tra và Thông dịch. Ngoài ra, những người nói được hai thứ tiếng như Tây Ban Nha, Cape Verdean, Việt Nam, Hoa, Haiti Creole, Nga, Bồ Đào Nha, và Somali được khuyến khích nộp đơn ứng tuyển.

Trách nhiệm của công việc bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau: hỗ trợ chuẩn bị các địa điểm bỏ phiếu, treo dán các bảng chỉ dẫn phù hợp với yêu cầu của luật lệ, đếm phiếu, kiểm tra cử tri, duy trì một sổ sách hoạt động của ngày bầu cử, trợ giúp người khuyết tật, hổ trợ việc thu hồi các biển báo, đóng gói tài liệu bầu cử và kiểm tra lại phòng phiếu vào cuối ngày.

Có thù lao từ $135 – $175 khác nhau cho từng chức vụ của nhân viên phòng phiếu. Trong khi tất cả các nhân viên phòng phiếu được yêu cầu làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, những người giữ nhiệm vụ Kiểm tra hoặc Thông dịch có thể lựa chọn đổi phiên nửa ngày: 6:00am-2:00pm hoặc 1:00pm-9:00pm (theo tỷ lệ $9/giờ). Tất cả những người muốn làm nhân viên phòng phiếu bắt buộc phải tham dự một buổi huấn luyện 2-giờ trước ngày bầu cử.

Điều kiện để trở thành nhân viên phòng phiếu, ứng viên phải là cử tri đã ghi danh đi bầu trong tiểu bang Massachusetts; tuy nhiên ứng viên thông dịch sẽ được chước miễn (không kể tình trạng ghi danh đi bầu). Tất cả các nhân viên phòng phiếu phải thể hiện một thái độ chuyên nghiệp và sẵn sàng phục vụ, và phải tôn trọng và lưu ý đến tính chất đa dạng về sắc tộc và văn hóa của các cử tri trong thành phố Boston.
Muốn biết thêm chi tiết và nộp đơn, xin liên lạc với:
Lynne Onishuk (617-635-4491, lynne.onishuk@boston.gov), hay
Martin Kain (617-635-3830, martin.kain@boston.gov).
Đơn xin có thể được tải về trực tiếp từ trang web của Sở Bầu cử:
http://www.cityofboston.gov/elections

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Người Việt nên tích cực ghi danh để CĐ chúng ta có tiếng nói trong thể chế dân chủ này.Một công việc hữu ích và có giá trị.Chu toàn bổn phận công dân la yêu nước.Dân giàu nước mạnh,CĐ Việt nam mạnh./-

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4