Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Liên Minh DCVN Boston: Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

Liên Minh DCVN Boston: Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

 


Được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng chủ nhật ngày 3/8/2014 tại hội trường St. Gregory Dorchester, Boston

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Thaithanh says:

    HOAN HÔ=Đảng Liên Minh Dân Chủ
    Có 1 không 2 Lùi bước trước kẻ thù
    Chúc Đảng ngày ngày thêm nhiều đảng viên

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4