Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phỏng Vấn Luật Sư Trần Minh Quốc, Giám Đốc Điều Hành Của Việt Mỹ Dân Vụ Hội (VACA)

Phỏng Vấn Luật Sư Trần Minh Quốc, Giám Đốc Điều Hành Của Việt Mỹ Dân Vụ Hội (VACA)

 

 


Vào ngày 1 tháng 5 năm 2011, nhân dịp Việt Mỹ Dân Vụ Hội (VACA) dời trụ sở vào Trung tâm Cộng đồng Việt Mỹ, số 42 Charles Street, Dorchester, MA 02122, Điện báo Người Việt Boston có dịp nói chuyện cùng Luật sư Trần Minh Quốc, Giám đốc Điều hành của hội:

* * *

NVB: Kính chào Luật sư Trần Minh Quốc, được biết Luật sư là Giám đốc Điều hành của Việt Mỹ Dân Vụ Hội, còn được gọi tắt là Hội Việt Mỹ hay VACA, xin Luật sư cho biết tóm tắt lịch sử hình thành và mục tiêu của Hội.

Luật sư Trần Minh Quốc: Việt Mỹ Dân Vụ Hội được thành lập vào năm 1984 do một số đồng hương Việt Nam tị nạn trong đợt 1975-1981. Sau một thời gian có kinh nghiệm xoay sỡ đời sống ở Hoa Kỳ, những đồng hương này đều có chung một tâm nguyện là muốn phát triển cộng đồng người Việt tại Boston và giúp đở đồng bào đến sau. Một cách tổng quát, Hội có hai mục đích chính yếu. Thứ nhất là kiến tạo những chương trình cung cấp dịch vụ xã hội nhằm thúc đẩy sự tự lực và an vui của mọi gia đình. Thứ hai là đóng góp cũng như điều hợp mọi nổ lực tạo sức mạnh xã hội và đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở Boston và những vùng phụ cận.
Từ hai mục đích đó và trãi qua một thời gian xây dựng, hội đã có nhiều tiểu ban chính với những chương trình đặc thù của từng tiểu ban đó. Tiểu Ban dịch vụ xã hội cung ứng những nhu cầu cho đời sống hằng ngày của đồng hương như thông dịch giấy tờ, giúp điền mọi loại đơn xin trợ cấp xã hội, đơn xin quốc tịch, đơn xin housing, thẻ xanh, y tế cộng đồng, chương trình giúp làm vườn, trồng rau,v.v.. Tiểu ban thứ hai chuyên lo cung ứng các lớp dạy Anh văn căn bản, lớp đàm thoại, lớp computer căn bản, lớp Anh văn thực dụng và những chương trình giúp đỡ đồng hương tìm việc làm. Tiểu Ban thứ ba bao gồm mọi chương trình sinh hoạt và trợ giúp giáo dục cho thanh thiếu niên.
Ngoài ra, Hội cũng tham gia đóng góp trong những công trình bảo tồn văn hóa và dân tộc của mọi đồng hương quanh vùng Boston. Những tham gia đó có thể dưới hình thức giáo dục cộng đồng hay là đóng góp tiếng nói trợ lực cho những công trình đó.

NVB: Hơn 25 năm phục vụ cộng đồng người Việt tại thành phố Boston, đặc biệt vùng Dorchester, Hội Việt Mỹ đã thành công về những phương diện nào?

Luật sư Trần Minh Quốc: Điểm son thành công của Hội là những sự đóng góp tình nguyện rất chân tình từ rất nhiều thân hào nhân sĩ trong cộng đồng trong suốt thời gian hơn 25 năm qua. Nhiều vị đã không quản ngại thời gian, công sức, cũng như tài chánh cá nhân đứng ra đảm nhiệm những chức vụ quản trị không lấy thù lao trong Uỷ Ban Quản Trị của Hội. Những vị này đã sống chết với mọi thăng trầm của Hội trong thời gian qua. Hiện nay, những vị này cũng luôn luôn sẵn sàng đóng góp công sức khi được kêu gọi. Điển hình là khi hội gặp nạn về vấn đề tài chánh vào khoảng giửa năm 2008, đã có rất nhiều đồng hương tự nguyện đóng góp trên nhiều lỉnh vực khác nhau, từ tài chính đến khả năng chuyên biệt, để giúp đở cho Hội. Nhân đây, tôi xin được đại diện cho Hội đồng quản trị Hội Việt Mỹ chân thành ghi ơn mọi đóng góp của đồng hương trong suốt thời gian hoạt động của hội, nhất là tinh thần “lá lành đùm lá rách” của quý vị khi hội đương đầu với tình trạng khủng hoảng vật chất cũng như tinh thần vừa qua.
Một thành công đáng kể khác của Hội là hầu hết mọi đồng hương tị nạn ở Boston đều biết đến hội, ít nhất là qua những dịch vụ xã hội và các lớp anh văn, khi mà họ cần đến sự giúp đở. Hiện nay, tuy rằng số nhân viên làm việc của hội chỉ còn là năm người, bà con đồng hương vẫn đều đặn tìm đến hội mỗi ngày để được giúp đở ở bất cứ vấn đề xã hội gì. Số đồng hương tìm đến hội hằng ngày trung bình vào khoảng 10 đến 15 người.
Các lớp Anh văn của hội vẫn tiếp tục thu nhận học viên dầu rằng Hội phải lấy học phí (150$ cho mỗi khóa ba tháng). Điều rất cảm động cho VACA là có một số đồng bào đã ghi danh học Anh văn miển phí ở những chương trình khác nhưng sẵn sàng bỏ chương trình đó để đến với hội. Chúng tôi đang cố gắng hết mọi nổ lực kiếm tài trợ, công cũng như tư, để bành trướng chương trình dạy Anh văn miển phí và trợ lực tìm kiếm công ăn việc làm cho quý vị trở lại.

NVB: Xin cho biết lý do dời văn phòng và các chương trình về Trung tâm Cộng đồng Việt Mỹ. Việc nầy có giúp ích gì cho Hội trong hoàn cảnh hiện nay không?

Luật sư Trần Minh Quốc: Như đã đề cập vừa rồi, trong 25 năm phục vụ đồng hương, hội cũng thăng trầm theo thời gian và theo qui chế trợ cấp ngân quỹ của những cơ quan bảo trợ. Những năm đầu tiên trong thập niên 2000 là thời gian hưng thịnh nhất của hội. Ngân khoản trung bình hằng năm của hội trong thời gian này là từ 900,000.00 đến 1.1 triệu mỹ kim, phần lớn là từ các cơ quan viện trợ tư nhân. Với số ngân khoản đó, hội đã từng có một ban nhân viên gồm 48 người làm việc cho cả ba tiểu ban và cung ứng rất dồi dào mọi dịch vụ cần thiết cho đồng hương.
Kể từ năm 2007, ngân khoản của hội bị suy sụp trầm trọng vì nhiều lý do khác nhau. Hai lý do chính là sự cắt viện trợ đột ngột của nhiều cơ quan bảo trợ công cũng như tư trong lúc tình hình kinh tế toàn quốc bị suy thoái, và tình trạng sa thải cũng như lưu giữ nhân viên không có kế hoạch. Đầu năm 2009, hội không những không còn ngân quỹ để hoạt động mà còn mang một món nợ lớn vào khoảng $480,000.00. Đồng thời, chỉ số tín dụng (credit score) của hội gần như là tan nát hoàn toàn.
Một Hội Đồng Quản Trị mới với một số người Mỹ trong nhiều chuyên khoa khác nhau tham gia được thành lập để đối phó với tình trạng khủng hoảng của hội. Sau hơn hai năm cố gắng làm việc với một chương trình hành động thực tiển gồm nhiều phương thức khác nhau, từ phương diện luật pháp, giao tế với cơ quan tài trợ, cộng tác với các hội bạn trong lỉnh vực xin trợ cấp, đến những chương trình tham gia trực tiếp vào hệ thống chính trị địa phương cũng như tiểu bang, hội đã giải quyết được số tiền nợ. Đồng thời, chính quyền tiểu bang cũng như thành phố Boston đã tái tài trợ cho hội mặc dầu số tài trợ vẫn còn rất nhỏ so với số lượng cung cấp dịch vụ của hội. Hiện nay, hội sinh hoạt với một ngân khoản rất khiêm nhượng là gần $140,000, gồm tài trợ của thành phố, tiểu bang, và giao kèo hợp tác với môt số cơ quan bạn, trong đó có Viet AID.
Với một ngân khoản nhỏ và ở một địa điểm mà tiền thuê khá cao ($3,600/tháng), Hội Đồng Quản Trị quyết định di chuyễn văn phòng hội để duy trì dịch vụ một cách hữu hiệu hơn. Sau khi đã thăm dò nhiều địa điễm xung quanh vùng Dorchester và hội ý thương thảo với anh Phạm Văn Nam, Giám Đốc Điều Hành Viet AID, Hội Đồng Quản Trị Hội Việt Mỹ quyết định dời căn cứ hội về Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt Boston. Như quý vị đã biết, Cơ Quan Viet AID làm chủ và quản trị Trung Tâm này. Quyết định di chuyển về trung tâm cộng đồng dựa trên nhiều yếu tố rất thuận lợi cho mục đích bảo tồn sự sống còn của hội. Trước hết, Viet AID và VACA đã và đang có những quan hệ cộng tác trong nhiều lỉnh vực dịch vụ đồng hương. Xây dựng những quan hệ đó để phục vụ cộng đồng một cách hữu hiệu là chuyện thiết yếu. Hơn nửa, Trung Tâm Công Đồng Người Việt Boston không những tọa lạc ở một địa điễm thuận lợi mà cũng là nơi mà đồng hương lui tới thường xuyên. Sẽ có những đồng hương cần được sự giúp đở của cả hai hội, Viet AID và VACA, khi họ tìm đến Trung Tâm. Cuối cùng, trung tâm có nhiều phòng ốc mà VACA có thể dùng trong công việc cung cấp dịch vụ một cách thực tế và hữu hiệu mà không tốn nhiều chi phí thuê mướn.

NVB: Cùng hoạt động song song với Cơ quan Viet AID một nơi, Hội Việt Mỹ có dự định từng bước phát triển trong tương lai như thế nào?

Luật sư Trần Minh Quốc: Tuy Viet AID và VACA có thể coi như là hai cơ quan anh em bởi vì cùng chung mục đích là phục vụ đồng hương Việt Nam ở Boston, nhưng là hai anh em rất độc lập trong hướng đi của mình. Tuy thế, có một số chương trình dịch vụ mà cả hai cơ quan cần phải kế hoạch hóa và phát triển trong tinh thần tương đồng và hổ trợ lẩn nhau dựa trên kinh nghiệm và khả năng chuyên biệt của mỗi cơ quan, nhất là trong thời gian kinh tế đang suy thoái như hiện nay. Tiện đây, tôi cũng xin ghi nhận tinh thần tương thân tương trợ của ban Quản Trị Viet AID cũng như của anh Phạm văn Nam, Giám Đốc Điều Hành Viet AID, đã sẵn sàng cộng tác với hội Việt Mỹ trong kế hoạch hổ tương và cùng nhau xây dựng và phát triển những dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng.
Thời gian tới đây, hội Việt Mỹ sẽ vẫn tiếp tục mọi nổ lực trong kế hoạch gây dựng ngân khoản để duy trì và bành trướng dịch vụ. Như đã trình bày ở trên, phần lớn ngân khoản của hội trong thời gian hưng thịnh đến từ các cơ quan viện trợ tư nhân. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định viện trợ của những cơ quan này là chỉ số tín dụng (credit score) của hội xin trợ cấp. Hiện tại, hội Việt Mỹ không nhận được một trợ cấp nào từ những cơ quan viện trợ tư nhân cũng vì lý do tín dụng xấu của hội. Một phương pháp thực tế nhất để hội tái tạo lại chỉ số tín dụng tốt là cộng tác với các hội tương tự, trong đó có Viet AID, trong những đồ án xin trợ cấp. Những cộng tác này sẽ ở dưới nhiều hình thức khác nhau kể cả việc hội phải là một cơ quan nhận giao kèo phụ trong đồ án đó.
Con đường xây dựng Hội Việt Mỹ trong tương lai vẫn còn nhiều chông gai thử thách. Nhưng tôn chỉ phục vụ đồng hương của hội sẽ mãi mãi là nền tảng để hội gối đầu khi trực diện đối phó với những thử thách đó. Ban Quản Trị hội Việt Mỹ tin tưởng rằng hội sẽ luôn luôn có khả năng để duy trì những dịch vụ thiết yếu cho đồng hương.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

3 Comments

  1. huongbinh says:

    Toi la Huongbinh ngu tai Dorchester MA.02125,tu khi toi den dat nuoc nay va ngu tai day rat lau,toi thay VACA truoc kia sinh hoat rat tot.hay giup do cac dong huong va nguoicao nien thieu sinh ngu,Vay co quan nay doi dia diem moi tuy hoi han hep nhung toi cung mong quy vi phat huy hieu nang cong tac giup do nhieu hon cho cac dong huong nhu sa neu tren.-Kinh men ban dieu hanh va ban G.doc.

  2. no name says:

    noi thi hay, viec lam moi chung minh duoc. cho xem….

  3. Binh Kiem says:

    Hy vọng hội Viet My phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của người Việt, đừng gây thất vọng cho cộng đồng kiểu ông Duy phạm và cô Phuong Tran trước đây, làm sai mà còn vu khống cho cộng đồng. Chúc hội phát triển tốt đẹp.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4