Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Dorchester: Khai Giảng Lớp Khí Công Miễn Phí

Dorchester: Khai Giảng Lớp Khí Công Miễn Phí

 

Hướng dẫn Day huyệt tự chữa bệnh

Kể từ ngày 6/4/2014
Mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật:
Từ 1:30 PM – 3:00 PM
Tại VA Thăng Long,
1377 Dorchester Ave., 2nd floor
Dorchester, MA 02122

Liên lạc: Đàm Hạnh – 617-412-0565
(Môn sinh Giáo sư Kiến Càng Nguyễn Thành Nhơn)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4