Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — SBTN phóng sự Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Boston

SBTN phóng sự Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Boston

 

Phóng sự của truyền hình SBTN về Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Boston ngày 19 tháng 1 2014.

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

2 Comments

 1. Nguyễn thanh Bình says:

  Kính thưa quý Hội Hải Quân VNCH,
  Chúng tôi rất hảnh diện về cuộc chiến tại Hoàng-Sa vào 01/19/1974 cuả Hải Quân VNCH để bảo vệ quê hương.
  Trong 21 năm từ 1954-1975, Quân Đội VNCH đã chẳn những chiến dấu trên đất liền mà còn trên biển cả để chống ngoại xâm của cộng sản quốc tế , trong đó có Tàu cộng.
  Trân chiến lịch sử nầy cũng như tài liệu Lể Tưởng Niễm 40 Năm Hải chiến Hoàng-Sa tại Boston vào 01/19/2014 cần lưu lại cho các thế hệ mai sau trong nước cũng như Hải Ngoại để hảnh diện và noi gương theo sự hy sinh cao cả của các thế hệ tiền nhân.

 2. Binh Boston says:

  Bài hát cua nhạc sĩ Hải Quân VNCH
  HIFI

  http://www.youtube.com/watch?v=_isjbBrvudw

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4