Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cuối năm nghe một số tiếng hát Boston

Cuối năm nghe một số tiếng hát Boston

 

Cuối năm mời độc giả thưởng thức một số giọng hát quen thuộc của vùng Boston chúng ta. Rất tiếc chúng tôi không có đủ video của tất cả tiếng hát Boston mà chúng ta yêu mến. Thành thật xin lỗi. Nếu các ca sĩ có hay biết, xin viết vào phần comments, chúng tôi sẽ thêm vào sau.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

4 Comments

  1. Binh Boston says:

    Lá rớt rơi nhiều- Đâu phải bởi mùa Thu

    http://www.youtube.com/watch?v=XHcioQAB_io

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4