Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thư Của Ông Tony Phạm Văn Đảm Gởi Ông Nguyễn Thanh Bình

Thư Của Ông Tony Phạm Văn Đảm Gởi Ông Nguyễn Thanh Bình

 

Dec 23, 2013

Kính gởi ông Nguyễn thanh Bình

Tôi đã đọc kỹ lá thư của ông. Để khỏi làm mất thời gian vô ích và làm cớ cho sự hiểu lầm. Tôi nói trên paltalk room diễn đàn tiếng nói tự do của người dân VN. Vậy để công khai hóa mọi sự việc.
Tôi chấp nhận tranh luận với ông đẻ làm sáng tỏ vấn đề mà ông đã cáo buộc tôi vu cáo ông cùng tổ chức CĐ, về vấn đề tài chánh, luật bầu cử. Tôi xác nhận lại là tôi không nói xấu ông và tổ chức CĐ.
Để đả thông tư tưởng và rộng đường dư luận. Tôi đề nghị ông và tổ chức CĐ Mass. cùng tôi nói chuyện trong room DĐ TNTD của người dân VN.
Thời gian 7:00 pm đến 8:30 pm
Ngày thứ bảy 1-4-2014
Ngày thứ bảy 1-11-2014
Ngày thứ bảy 1-18-2014

Tôi chờ sự trả lời của ông để thông báo cho diển đàn

Thân ái chào đoàn kết
Merry Christmas and happy New Year to all

Tony Phạm Văn Đảm

Mời theo dõi mọi tin tức liên quan trong mục: Diễn Đàn Cộng Đồng của Người Việt Boston

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

6 Comments

 1. Tommy says:

  Cai ong Pham van Dam nay giai quyet van de nhu tre con. Con ong Nguyen thanh Binh voi tu cach la chu tich cong dong thi di doi chat voi ong kia lam gi.Neu ong khong lam duoc viec thi ki toi se bi that cu.Con Neu duoc viec thi se duoc bau tiep. Chuyen nguoi ta da kich la chuyen thuong co gi dau ma phai lam lon chuyen.

 2. Minh Nguyen says:

  Không cần biết bên nào đúng nhưng thấy ông CTCĐ làm việc người lớn hơn, mở cửa mời tới đối mặt đối chấp. Ông Tony Dam làm như con nít vậy, có gì lên mạng nói chuyện.

 3. dam Pham says:

  Tôi cảm ơn Tommy,Trần văn Thanh ,Minh Nguyệt đã phát biêu..Đay là một trò chơi dân chủ của những người hiểu biết..Tôi rất mến. Vì quý vị đã hiêu thế nào. LÀ TỰ DO VÀ DÂN CHỦ , , ,Nếu CĐ có nhiêu người hiểu tư do và dân chủ như quý vị thì tốt biết mấy.Những nhà nhiên cứu về VN ddeuf đòng ý VN là một quốc gia nghèo và lạc hâu, vì thiêu tư do và dân chủ và nhân quyên . . .vá quá tiêu cực và thụ đong . .Tôi hy vọng CĐ có nhiêu người hiểu biêt để CĐ chúng ta tiến triển và tthân ái./-hành công .Chào

 4. Dalat says:

  http://www.fileswap.com/share/?id=CB5AxMY3rh
  Nghe cai này roi phê phán, tonydam noi gì mà ầm ỉ thế, ra cộng đông đẻ lấy thịt đè nguuoif à , phát biểu ở đâu đối chất ở đó

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4