Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Video Về Cải Cách Ruộng Đất

Video Về Cải Cách Ruộng Đất

 

Vietnam Film Club
6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150
www.vietnamfilmclub.org
vietnamfilmclub@aol.com
703-971-9178

THÔNG BÁO SỐ 5

Kính gởi Quý Đồng Hương

Vietnam Film Club vừa hoàn tất và phổ biến trên Youtube 2 tập của bộ phim tài liệu nhiều tập theo các Link dưới đây:

Tập 2: Cải Cách Ruộng Đất
https://www.youtube.com/watch?v=GDIBQAqBMEM

Tập 1: Nhân Văn Giai Phẩm
https://www.youtube.com/watch?v=c4zat5-E-J4

Vietnam Film Club sẽ phát hành bộ phim tài liệu này bằng DVD sau khi hoàn tất tập cuối cùng.
Chúng tôi cũng chờ đợi với lòng biết ơn Qúy Đồng Hương sẽ xây dựng cho bộ phim, bằng cách cung cấp thêm tài liệu, giới thiệu thêm nhân chứng, hoặc chỉ ra những sai sót về nội dung, tài liệu, kỷ thuật, để khi chính thức phát hành, cuốn phim đạt được tính xác thực, hy vọng làm nguồn tài liệu nghiên cứu cho các thế hệ đi sau.
Mọi đóng góp xây dựng cho bộ phim này, xin liên lạc:
vietnamfilmclub@aol.com
Điện thoại: 703-971-9178

Trân trọng thông báo và cảm tạ Qúy Đồng Hương

Vietnam Film Club
Chu Lynh, Editor

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4