Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Việt Mỹ VACA: Mở Lớp Anh Văn & Lớp Luyện Thi Quốc Tịch

Hội Việt Mỹ VACA: Mở Lớp Anh Văn & Lớp Luyện Thi Quốc Tịch

 

Vietnamese  American Civic Association (VACA)
42 Charles Street, Suit E Dorchester, MA 02122
Phone: 617-288-7344
Email: youth@vacaboston.org
Web: www.vaca-boston.org

LỚP ANH VĂN SƠ CẤP, TRUNG CẤP & CAO CẤP
VÀ LỚP LUYỆN THI QUỐC TỊCH

Giao tiếp bằng tiếng Anh rất quan trọng và là chìa khóa để thành công của bạn!
L ịch Học Hiện Tại:
Thứ 2 & Thứ 4: 6:00 – 8:00 Chiều, 10/07/2013 – 12/25/2013
Thứ 3 & Thứ 4: 9:00 -11:00 Sáng, 10/22/2013 – 01/03/2014
Thứ 2 & Thứ 5: 9:00-11:00 Sáng, 10/28/2013 – 01/17/2014

Chúng tôi luôn nhận học sinh ghi danh!
CHÚNG TÔI DẠY
• Kỹ năng giao tiếp: cách đọc, cách viết
• Lịch sử và Chính Phủ Hoa Kỳ để thi quốc tịch
MỤC ĐÍCH
• Cung cấp người học những kỹ năng giao tiếp
• Giúp người học làm quen với cách tìm việc
• Giúp người học hiểu biết thêm về lối sống sinh hoạt ở Hoa Kỳ
• Giúp người học được tự tin và chuẩn bị cho việc thi nhập tịch

GHI DANH TẠI:
42 Charles St, Suite E Dorchester, MA 02122
Email: myhoang_11@yahoo.com
For more information, please call 617-288-7344

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Hao Ngo says:

    Hoi co the cap nhat hoa chi tiet hoc Anh Ngu cho thoi bieu 2015- 2016?
    Co rat nhieu dong huong vua den Mass doan tu voi gia dinh can duoc giup ve Anh ngu cung nhung dich vu xa hoi khac.
    Than chuc hoi tien manh tren duong phuc vu dong huong.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4