Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 2/11/2018: Mời Tham Dự Tiệc Gây Quỹ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston

2/11/2018: Mời Tham Dự Tiệc Gây Quỹ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston

 


Được tổ chức vào thứ Sáu ngày 2/11/2018 từ 7 giờ chiều tại nhà hàng Chau Chow Dorchester

Kính thưa quí Phụ huynh và quí Thân hữu,

Chúng tôi trân trọng kính mời quí Phụ huynh và quí Thân hữu tham dự Tiệc Gây quỹ Kỷ niệm 20 Năm Thành Lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston.

Xin hãy cùng chúng tôi tán dương những thành quả của việc khuyến khích đưa tiếng nói và văn hóa Việt đến với trẻ em cũng như người lớn sinh sống tại Boston và các vùng phụ cận trong 20 năm qua.

Chúng ta sẽ dùng buổi tiệc này để nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn tới tương lai, và cảm ơn các thầy cô giáo nhiệt tình, các em học sinh chăm chỉ, các phụ huynh thương mến, và các bạn hữu thân thiết đã giúp chúng tôi trong sứ mệnh “Biết Tiếng Nói, Thương Giống Nòi”.

Tiệc sẽ được tổ chức:
vào ngày Thứ Sáu ngày 2 tháng 11, 2018, từ 7PM – 11PM
tại nhà hàng Chau Chow, Dorchester

Liên lạc mua vé:
– Minh: 617-686-4224
– Hiếu: 617-699-8199
– Nhật: 617-571-7432

Tiền vé sẽ được xử dụng vào các chi phí của trường, học bổng và học cụ.

Email: vietnguvanlangboston@gmail.com
www.facebook.com/vanlang.boston.35

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Pham Nam says:

    Chúc mừng Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang và cám ơn ban điều hành, các cô thầy, và phụ huynh đã góp phần gìn giử ngôn ngữ và văn hóa Việt 20 năm qua.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4