Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thành Thật Chia Buồn Cùng Chiến Hữu Phó Phước Hồng

Thành Thật Chia Buồn Cùng Chiến Hữu Phó Phước Hồng

 

Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng New England xin thông báo đến các thành viên thuộc GĐHQNE và các thân hữu về tin buồn, nhạc mẫu của chiến hữu Phó Phước Hồng là cụ Bà Hồ Thị Niên, vừa qua đời ngày 4 tháng 3 năm 2013, tại Canada, hưởng thọ 90 tuổi. Xin thông báo đến các thành viên trong GĐHQNE để tùy nghi thăm hỏi và chia buồn cùng tang quyến.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4