Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Dorchester: Lớp Khí Công Dưỡng Sinh

Dorchester: Lớp Khí Công Dưỡng Sinh

 

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Trung Tâm Cao Niên KIT CLARK
1500 Dorchester Avenue, Dorchester, MA. 02122

Hướng dẫn tập khí công và dưỡng sinh cho mỗi người tuổi từ 50 trở lên (Trị bệnh thấp khớp, gân xương, cổ, vai, tay, lưng, và chân)

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Lớp 1: 7:30 am – 8:30 am
Lớp 2: 9:30 am – 10:30 am

Tiếng Anh: Stephanie Webbs – 617-533-9128
Tiếng Việt: Hạnh Đàm – 617-412-0565

Kính Mời

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4