Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Gia Đình Hải Quân VNCH / NE Phân Ưu Cùng Tang Quyến Chiến Hữu Nguyễn Tấn Tài

Gia Đình Hải Quân VNCH / NE Phân Ưu Cùng Tang Quyến Chiến Hữu Nguyễn Tấn Tài

 


Gia Đình Hải Quân V.N.C.H. vùng New England vô cùng thương tiếc trước sự vĩnh viễn ra đi của chiến hữu Nguyễn Tấn Tài.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Phạm Tấn Quốc says:

    Gia đình Phạm Tấn Quốc HQ/HHTT thành kính chia buồn cùng gia đình huynh trưởng chiến hữu Nguyễn Tấn Tài.
    Cầu chúc linh hồn Thomas sớm về Nước Chúa An Lành.

    Phạm Tấn Quốc
    Santa Ana, CA

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4