Home »

image002

 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (thứ 2 bìa phải), một trong những nhà hoạt động trong 6 năm qua đã tích cực vận động cho dự luật nhân quyền được Quốc hội Mỹ thông qua.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment